ČLANCI AUTORA/KE: Drenizë Rama

Drenize Rama je studirala psihologiju u Austriji i Francuskoj. Kao strastvena putnica, ona istražuje kulture i društva širom sveta i beleži svoje utiske pisanjem i fotografijom.

Blogbox | Dijaspora

Da li Kosovari ‘ovde’ i ‘tamo’ teže istoj budućnosti?

Piše - 13.03.2018

Čini se da su oni na Kosovu i oni u dijaspori sve dalje jedni od drugih.