ČLANCI AUTORA/KE: Elizabet Paunović

Prim. dr Elizabet Paunović je penzionisana direktorka Evropskog centra za životnu sredinu i zdravlje Svetske zdravstvene organizacije (Bon, Nemačka). Trenutno živi u Beogradu i radi kao nezavisna ekspertkinja i međunarodna konsultantkinja za uticaje životne i radne sredine na zdravlje. Članica je Nacionalne ekološke asocijacije u Srbiji. Po obrazovanju je lekarka (Medicinski fakultet u Beogradu) sa specijalizacijom iz medicine rada, saobraćajne i sportske medicine (Medicinski fakulet u Ljubljani, Slovenija) i postdiplomskim usavršavanjem iz zaštite životne sredine.