TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Elizabet Paunović

Prim. Dr. Elizabet Paunović është drejtore e pensionuar e Qendrës Evropiane për Mjedisin dhe Shëndetin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë (Bon, Gjermani). Ajo jeton në Beograd dhe punon si eksperte e pavarur dhe këshilltare ndërkombëtare për efektet e mjedisit të jetesës dhe punës në shëndet. Është anëtare e Shoqatës Kombëtare Ekologjike në Serbi. Ajo është mjeke me profesion (Fakulteti i Mjekësisë në Beograd) dhe ka specializuar në mjekësinë që lidhet me punën, trafikun dhe mjekësinë sportive (Fakulteti i Mjekësisë në Lubjanë, Slloveni) dhe ka mbajtur trajnim pasuniversitar në mbrojtjen e mjedisit.