ČLANCI AUTORA/KE: Elza Ramadani

Prvobitna karijera Elze Ramadani bila je usmerena ka ljudskim pravima, kada je počela da radi u Fondu za humanitarno pravo u Prištini, a zatim i kada se bavila projektima osnaživanja mladih u Peći i Prištini. Trenutno radi kao savetnica za zapošljavanje mladih u Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju (GIZ), te je zapošljena i u Fondaciji za prava životinja (Animal Rights Foundation) na Kosovu, što je organizacija koju je sama osnovala. Takođe, članica je Upravnog odbora organizacije Održivo liderstvo Kosova (Sustainability Leadership Kosova).

Blogbox | Animals

Kosovo, dobrobit životinja i jednako uvažavanje prava i digniteta

Piše - 29.07.2019

Kako prihvatiti perspektivu životinja.