TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Elza Ramadani

Karriera e Elza Ramadanit nё fillim ishte e orientuar kah tё drejtat e njerёzve, kur filloi tё punojё me Fondin pёr tё Drejtёn Humanitare nё Kosovё, e pastaj me projektet pёr fuqizimin e tё rinjve nё Pejё dhe Prishtinё. Tani, ajo punon si kёshilltare pёr punёsimin e tё rinjve nё Korporatёn Gjermane pёr Bashkёpunim Ndёrkombёtar, si dhe punon nё Fondacionin pёr tё Drejtat e Kafshёve nё Kosovё, organizatё tё cilёn ajo e ka themeluar. Ajo ёshtё gjithashtu anёtare e bordit e organizatёs Sustainability Leadership Kosova. 

Blogbox | Kafshët

Kosova, mirёqenia e kafshёve dhe vlerёsimi i barabartё [...]

Nga - 29.07.2019

Si ta pranojmё perspektivёn e kafshёve jonjerëzore.