ČLANCI AUTORA/KE: Erëmirë Krasniqi

Eremire Krasnići je istraživačica i kustosica nastanjena u Prištini, Kosovo. Diplomirala je na Bard koledžu u Berlinu iz oblasti estetike, filozofije i književnosti te magistrirala komparativnu književnost na koledžu Dartmouth. Ima obimno profesionalno iskustvo u kvalitativnom istraživanju i upravljanju kulturnim projektima. Trenutno je izvršna direktorica  organizacije Usmena istorija Kosova.