TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Erëmirë Krasniqi

Erëmirë Krasniqi është hulumtuese dhe kuratore në Prishtinë, Kosovë. Ajo përfundoi studimet e saj bachelor në Kolegjin Bard Berlin për Estetikë, Filozofi dhe Letërsi, ndërsa ato master për Letërsi Krahasuese në Kolegji Dartmouth. Ajo ka përvojë të gjerë profesionale në hulumtimin cilësor dhe menaxhimin e projekteve kulturore. Aktualisht është drejtoreshë ekzekutive e Oral History Kosovo.