ČLANCI AUTORA/KE: Erisa Kryeziu

Erisa Krieziu (Kryeziu) je završila višu školu novinarstva i komunikacija, a magistrirala javne odnose na Univerzitetu u Tirani. Trenutno radi kao novinarka za udruženje Media Organization Citizens Channel, gde izveštava o ljudskim pravima, posebno radnika, o rodnoj ravnopravnosti, marginalizovanim grupama i osobama sa invaliditetom. Tamo već dve godine radi kao projektna koordinatorka i posebno se fokusira na omladinu i medijsku pismenost.