TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Erisa Kryeziu

Erisa Kryeziu ka përfunduar studimet e larta për Gazetari dhe Komunikim, ndërsa nivelin Master Shkencor për Marrëdhënie me Publikun në Universitetin e Tiranës. Aktualisht është gazetare pranë Organizatës Mediatike “Citizens Channel”, ku raporton për të drejtat e njeriut, veçanërisht për punëtorët, barazinë gjinore, grupet e margjinalizuara e personat me aftësi të kufizuar. Prej dy vitesh punon në këtë media edhe si koordinatore projektesh me fokus rininë dhe edukimin mediatik.