ČLANCI AUTORA/KE: Fortesa Doći (Doqi)

Fortesa Doći (Doqi) je završila studije u oblasti medija i komunikacija na Poslovnom i tehnološkom univerzitetu (UBT) u Prištini. U proteklih nekoliko godina, stažirala je u više medija i sada učestvuje u mentorskom programu „Professional Shadowing“ u K2.0.