TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Fortesa Doqi

Fortesa Doqi përfundoi studimet në Universitetin për Biznes dhe Teknologji (UBT), dega Media dhe Komunikim. Gjatë këtyre viteve ka kryer praktika në media të ndryshme ndërsa tani është e angazhuar në programin Profesional të Mentorimit në K2.0.