ČLANCI AUTORA/KE: ForumZFD

ForumZFD je osnovan 1996. godine – kao odgovor na balkansku krizu – od strane nekoliko grupa koje se bore za mir i ljudska prava. Od tada ForumZFD teži da pomogne u prevazilaženju posledica rata i nasilja.