Čežnja i potraga | NESTALA LICA

Čežnja i potraga

Piše - 27.04.2023

Priče iz knjige “Oteta djetinjstva”.

Na Nacionalni dan nestalih K2.0 će započeti objavljivanje serijala od pet priča iz knjige “Oteta djetinjstva”.

“Oteta djetinjstva” su objavili ForumZFD Kosovo i Resursni centar za nestala lica, a riječ je o zbirci priča dvanaest osoba različitih etničkih pripadnosti čiji su najmiliji u toku rata ubijeni ili im se izgubio svaki trag.

Rasprave o suočavanju sa prošlošću nerijetko se pretvaraju u čisto političke ili tehničke debate. Mi svojim radom u K2.0 kao i u sklopu ovakvih saradnji pokušavamo ne samo da promijenimo tok ovih diskusija, već i da ih obogatimo. Težimo ka tome da iskustva ljudi i njihove svakodnevne borbe stavimo u prvi plan i to prije svega kako bi u sebi našli mir, a potom i ostvarili pravdu.

Plodovi naših napora su monografija pod naslovom “Svjetionik ljudima koji nam nedostaju” koju smo objavili 2020. godine te izložba “Bolji je grob nego da se ne zna” koju smo 2021. održali u saradnji sa Fondom za humanitarno pravo Kosova. Pored toga što preispitujemo šta znači “biti nestala osoba”, navedenim i drugim aktivnostima, inicijativama i sadržajima posvećenim suočavanju sa prošlošću suprotstavljamo se zaboravu i šutnji, a što se naročito tiče odgovornosti državnih institucija u traganju za pravednošću.

Pet priča koje ćemo objaviti u narednim sedmicama nastavak su naših novinarskih napora koje ulažemo u pravcu rasvjetljavanja ove i dalje zapostavljene tematike.

To su priče o sjeti, o susretima sa voljenim osobama, makar samo i u snovima, o gubitku, o lamentaciji, o tome kako se čezne za bar još jednim zagrljajem, razgovorom ili pozdravom.

K2.0 skratilo je neke od priča. Cjelokupne priče možete da potražite u knjizi “Oteta djetinjstva”.