ČLANCI AUTORA/KE: Friedrich Püttmann

Fridrih Pitman (Friedrich Püttmann) je kandidat za doktoranda na Londonskoj školi ekonomije (LSE) i naučni saradnik u Istanbulskom centru za politike (Istanbul Policy Center). Ranije je radio kao analitičar za berlinski analitički centar Evropska inicijativa za stabilnost (ESI).