ČLANCI AUTORA/KE:  Irfan Hošić

Irfan Hošić je doktorirao na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Osnivač je i umjetnički voditelj Centra za savremenu kulturu KRAK u Bihaću. Zaposlen je na Univerzitetu u Bihaću, a bavi se kuriranjem i kritikom.