TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Irfan Hošić

Irfan Hošić kreu doktoraturën në Departamentin e Historisë së Artit (Fakulteti Filozofik) në Universitetin e Zagrebit. Ai është themeluesi dhe drejtori artistik i Qendrës KRAK për Kulturë Bashkëkohore në Bihać. Përveç punës në Universitetin e Bihaćit, është kurator dhe kritik.