ČLANCI AUTORA/KE: Juan Manuel Montoro

Juan Manuel Montoro je slobodni novinar i istraživač koji trenutno živi i radi u Santiago de Composteli, Španija. Tokom 2019. i 2020. godine bio je niži istraživač u okviru programa “Izgradnja znanja o Kosovu — Treća generacija”, koji je podržala Kosovska fondacija za otvoreno društvo. U svom istraživanju bavio se odnosima Kosova i Španije u popularnoj kulturi i medijskoj potrošnji.