TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Juan Manuel Montoro

Juan Manuel Montoro është gazetar i pavarur dhe hulumtues në Santiago de Compostela të Spanjës. Në 2019-20 ishte hulumtues në programin “Ndërtimi i Dijes për Kosovën — Gjenerata e Tretë” të mbështetur nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur. Hulumtimi i tij kishte të bënte me marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Spanjës në kulturën e popullarizuar dhe prodhimet mediale.