ČLANCI AUTORA/KE: Kaltërina Misini

Kaljterina Misini je diplomirala novinarstvo na Univerzitetu u Prištini. Kreatorka je TV emisije koja se bavi socijalnim pitanjima i uključena je u sektor civilnog društva na Kosovu.