TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Kaltërina Misini

Kaltërina Misini ka rreth 10 vite përvojë në medie, ku ka trajtuar tema që ndërlidhen me çështjet politike, sociale dhe të drejtat e njeriut. Ajo ka përfunduar studimet Bachelor në Universitetin e Prishtinës, dega e gazetarisë. Aktualisht është e angazhuar në autore e një emisioni që trajton tema sociale, si është e përfshirë edhe në sektorin e shoqërisë civile në Kosovë.