ČLANCI AUTORA/KE: Kosana Beker

Dr Kosana Beker je feministkinja i aktivistkinja koja se dugi niz godina bavi ljudskim pravima i zabranom diskriminacije, a uže specijalnosti su joj prava žena, dece i osoba sa invaliditetom. Autorka je brojnih radova, publikacija i istraživanja u oblasti antidiskriminacionog prava i ljudskih prava. Trenutno radi kao programska direktorka udruženja građanki FemPlatz i kao konsultantkinja u oblasti zabrane diskriminacije i rodne ravnopravnosti.