TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Kosana Beker

Kosana Beker, doktorante, është aktiviste feministe. Prej vitesh ajo është e përfshirë në të drejtat e njeriut dhe antidiskriminimin, e specializuar në të drejtat e grave, fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara. Është autore e shumë punimeve dhe studimeve mbi legjislacionin kundër diskriminimit dhe të drejtat e njeriut. Aktualisht, ajo punon si drejtore e programit të shoqatës qytetare të grave “FemPlatz”, si dhe si konsulente kundër diskriminimit dhe barazisë gjinore.