ČLANCI AUTORA/KE: Kristina Millona

Kristina Millona je albanska naučnica za oblast homoerotičnosti, komunizma i arhivskog rada. Master studije sa radom na temu Transnacionalna kvir i feministička politika završila je na Univerzitetu SOAS u Londonu.