TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Kristina Millona

Kristina Millona është hulumtuese shqiptare, që punon me tema që lidhen me homoeroticizmin, komunizmin dhe arkivat. Mban diplomë Master në Politikat Ndërkombëtare Feministe Queer nga Universiteti SOAS i Londrës.