ČLANCI AUTORA/KE: Leonat Pula

Leonat Pula je nezavisni konzultant za ekonomski razvoj. Posjeduje veliko interdisciplinarno znanje u oblastima političkih, ekonomskih, ekoloških i kulturnih procesa, a radio je u Ujedinjenim nacijama u Ženevi kao član Stalne misije Austrije. Diplomski studij globalnih studija okončao je na Univerzitetu u Gracu, Austrija, dok je na dodiplomskom studirao poslovnu administraciju. Nedavno je završio master rad na temu “Međunarodna integracija u uslovima osporene državnosti: Perspektiva Kosova u statusu kvo”, i to pod mentorstvom prof. dr Floriana Biebera.