TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Leonat Pula

Leonat Pula është konsulent i pavarur për zhvillim ekonomik. Ai ka njohuri ndërdisiplinore të proceseve politike, ekonomike, ekologjike dhe kulturore, dhe ka punuar në Kombet e Bashkuara në Gjenevë si pjesë e Misionit të Përhershëm të Austrisë. Ai zotëron një diplomë master për Studime Globale nga Universiteti i Gracit të Austrisë, si dhe një diplomë baçelor për Administrim të Biznesit. Së fundi ka përfunduar temën e masterit mbi “Integrimin Ndërkombëtar në Kushtet e Shtetësisë së Kontestuar: Perspektivat e Kosovës nën Statuskuo” me mentorimin e Profesor Dr. Florian Bieber.

Pikëpamje | Dialogu

Edhe pa marrëveshje, Kosova ka alternativa dhe perspektiva [...]

Nga - 03.09.2020

Takimi mes Kosovës dhe Serbisë në Shtëpinë e Bardhë nuk është skenari ‘përfundimtar’ i fitores ose i humbjes për Kosovën.