ČLANCI AUTORA/KE: Leonita Morina

Leonita Morina je studirala javnu politiku i upravu kao primarno te menadžment i međunarodne odnose kao sekundarno područje fokusa, i to na Američkom univerzitetu na Kosovu. Leonita je učestvovao/la u programu stažiranja u okviru projekta „Inovacije za otporne medije i angažman građana“ koji je finansirala Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a koji su realizovali K2.0 i Institut GAP.