TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Leonita Morina

Leonita Morina ka studiuar Politika Publike dhe Qeverisje si koncentrim i parë dhe Menaxhment, Marrëdhënie Ndërkombëtare si koncentrim i dytë në Universitetin Amerikan në Kosovë. Leonita ishte pjesë e programit të praktikës në kuadër të projektit “Inovacioni për media të qëndrueshme dhe angazhim qytetar” i financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, që zbatohet nga K2.0 dhe Instituti GAP.