ČLANCI AUTORA/KE: Pokret Nauka za promene

Pokret Nauka za promene je omladinski pokret za životnu sredinu koji istražuje kvalitet vazduha na Kosovu i mobiliše ljude da preduzmu akcije.

Blogbox | Ambijent

Protiv “strategije za normalizovanje” zagađenja vazduha

Piše - 10.07.2018

Posle zime, razgovori o zagađenost vazduha vraćen i u fiokama kolektivnog zaborava.