ČLANCI AUTORA/KE: Pokret Nauka za promene

Pokret Nauka za promene je omladinski pokret za životnu sredinu koji istražuje kvalitet vazduha na Kosovu i mobiliše ljude da preduzmu akcije.