TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Lëvizja Shkenca për Ndryshim

Lëvizja Shkenca për Ndryshim është një lëvizje mjedisore e udhëhequr nga të rinjtë, që hetojnë ndotjen e ajrit në Kosovë dhe mobilizojnë njerëzit për të ndërmarrë veprime.

Blogbox | Ambienti

Kundër ‘strategjisë së normalizimit’ të ndotjes së ajrit

Nga - 10.07.2018

Ndotja e ajrit konsiderohet si problem serioz vetëm gjatë stinës së dimrit, ndërsa gjatë tre stinëve të tjera ajo mbyllet në sirtarët e harresës kolektive.