ČLANCI AUTORA/KE: Lidia Kurasinska

Lidija (Lidia) Kurasinska je honorarna novinarka koja živi u Sarajevu. Piše o istočnoj Evropi i Balkanu.