TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Lidia Kurasinska

Lidia Kurasinska është gazetare e pavarur e bazuar në Sarajevë. Ajo shkruan për Evropën lindore dhe Ballkanin.