ČLANCI AUTORA/KE: Lirian Jerliu

Lirian Jerliu je diplomirao na osnovnim studijama umetnosti i primenjenih nauka na Tehnološkom institutu Ročester (RIT-Kosovo). Otkad je završio studije javnih politika i upravljanja, a uporedo i studije mira i konflikta, Lirian se bavi rešavanjem pitanja socijalne pravde, politika i podsticanja inkluzivnog dijaloga.