TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Lirian Jerliu

Lirian Jerliu mban diplomë bachelor në Shkenca të Arteve dhe Shkenca të Aplikuara nga Instituti i Teknologjisë Rochester (RIT-Kosovë). Pasi ka studiuar Politikat Publike dhe Qeverisjen, krahas Studimeve të Paqes dhe Konfliktit, Lirian përqendrohet në trajtimin e çështjeve të drejtësisë sociale, politikave dhe nxitjes së dialogut gjithëpërfshirës.