ČLANCI AUTORA/KE: Lirim Krasniqi

Ljirim Krasnići (Lirim Krasniqi) je završio svoje master studije u oblasti političkih nauka, međunarodnog razvoja i političke teorije. On je politički analitičar i istraživač. Njegovo polje interesovanja obuhvata sledeće: spoljna politika, bezbednosne politike, političke partije, razvoj demokratije i pitanja dijaspore. On je aktivan u politici i građanskim inicijativama. Član je NVO Germin i NVO PIPS (Prištinski institut za političke studije).

Perspektive | Politika

Koji je naš stav?

Piše - 04.10.2018

Kosovu treba jasna platforma da se dokaže na međunarodnoj sceni.  

Blogbox | Dijaspora

Nezvanični ambasadori

Piše - 23.06.2018

Dijaspora predstavlja meku snagu Albanaca.