TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Lirim Krasniqi

Lirim Krasniqi ka përfunduar studimet master në shkenca politike për zhvillim ndërkombëtar dhe teori politike. Është analist dhe hulumtues i politikave në fushat e interesit si: Politika të Jashtme dhe të Sigurisë, partitë politike, zhvillimi i demokracisë dhe çështjet e Diasporës. Aktivizmi politik dhe pjesëmarrja qytetare hyjnë poashtu në sferën e angazhimeve të tij. Është bashkëpunëtor i NGO Germin dhe NGO PIPS (Pristina Institute for Political Studies).

Pikëpamje | Politika

Ku qëndrojmë?

Nga - 04.10.2018

Kosova ka nevojë për një platformë të qartë për ta dëshmuar veten në arenën ndërkombëtare.

Blogbox | Diaspora

Ambasadorë jozyrtarë

Nga - 23.06.2018

Diaspora - fuqia e butë e shqiptarëve.