ČLANCI AUTORA/KE: Loreta Cuka

Ljoreta (Loreta) Cuka je neovisna fotografkinja iz Tirane. U svom radu prvenstveno se bavi dokumentarnom fotografijom i socijalnim pitanjima vezanim za marginalizovane grupe koja obrađuje iz umjetničke perspektive, ali se ujedno osvrće i na teme koje se tiču diskriminacije, predrasuda i nepravde. Cuka nastoji da koristi fotografiju kao alat kako bi razvila javnu svijest o pokretima za ljudska prava.