TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Loreta Cuka

Loreta Cuka është fotografe nga Tirana, puna e së cilës përqendrohet në fotografinë dokumentuese dhe eksplorimin artistik të çështjeve sociale që prekin grupet e margjinalizuara, por gjithashtu çështje që lidhen me diskriminimin, paragjykimet dhe padrejtësinë. Ajo ka për qëllim ta përdorë fotografinë si mjet për të rritur ndërgjegjësimin publik ndaj çështjeve të të drejtave të njeriut.