ČLANCI AUTORA/KE: Loren Degruson

Loren Degruson (Lorraine Degruson) je rođena i odrasla u Francuskoj. Loren je završila master studije u oblasti međunarodnog mira i bezbednosti na Kraljevskom koledžu u Londonu, francuski zakon na Sorboni, gde se fokusirala na istraživanje o tranzicionoj pravdi. Ranije je radila u Fondu za humanitarno pravo Kosovo — gde je i dalje povremeno angažovana — i trenutno je vodeća koordinatorka međunarodne omladinske NVO Ujedinjena mreža mladih koji grade mir.

Perspektive | Prošlost danas | Politika

Da li je istinska potraga za istinom još uvek moguća u postjugoslovenskim državama?

Piše - 28.09.2018

Kako da se malo po malo primaknemo koherentnoj i konstruktivnoj izgradnji mira?