TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Lorraine Degruson

Lorraine Degruson u lind dhe u rrit në Francë. Lorraine kreu studimet master në drejtimin e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare në King’s College London dhe Ligjin Francez në La Sorbonne. Gjatë studimeve, ajo i fokusoi hulumtimet akademike në degën e drejtësisë tranzicionale. Më parë ka punuar në Fondin për të Drejtën Humanitare- ku ende meret me punë ad hoc – dhe aktualisht është koordinatore kryesoe e OJQ-së ndërkombëtare rinore, United Network for Young Peacebuilders.

Pikëpamje | E kaluara, tani | Politika

A është kërkimi i së vërtetës ende i mundshëm në shtetet ish-jugosllave?

Nga - 28.09.2018

Si të kalojmë nga masat e pjesshme dhe josistematike tek përpjekjet koherente dhe dobiprurëse për ndërtimin e paqes.