ČLANCI AUTORA/KE: Marinella Matejčić

Marinella Matejčić je feministička aktivistkinja i prvostupnica Kulturologije, zaposlena u Udruzi za ljudska i građanska prava PaRiter kao Koordinatorica programa za ženska prava i reproduktivnu pravdu. Savjetnica je Fride – Young Feminist Fonda i Urgent Action Fonda.