ČLANCI AUTORA/KE: Matteo Placucci

Matteo Placucci je italijanski fotonovinar. Kroz godine, dokumentovao je migracione tokove, društvene probleme, sukobe i relevantne događaje poput nedavne pandemije. Pristupa svim temama iz perspektive istraživanja i dokumentovanja emocionalne sfere ljudi, s posebnim interesovanjem za mentalno zdravlje.