ČLANCI AUTORA/KE: Merita Berisha - Prebreza

Merita Beriša (Berisha) – Prebeza je završile master studije novinarstva na Univerzitetu u Prištini. Radila je šest godina u medijima kao novinarka i tri godine kao istraživačica i službenica za medije u NVO Kosovska inicijativa za stabilnost (IKS). Merita je dobitnica stipendije programa K2.0 pod nazivom Izveštavanje o ljudskim pravima (krug 2019).

Stipendisanje | Stipendija za novinarstvo u oblasti ljudskih prava

Kratkoročni ugovori protiv radnih prava

Piše - 02.03.2020

U javnom sektoru hiljade zaposlenih preko loše regulisanih ugovora.