TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Merita Berisha - Prebreza

Merita Berisha – Prebreza ka përfunduar masterin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Ajo ka rreth gjashtë vite përvojë pune në media si gazetare, ndërsa për tri vite ka punuar në organizaten joqeveritare Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS) si hulumtuese dhe zyrtare për media. Merita është përfituese e programit Bursa në Gazetari për të Drejta të Njeriut (cikli 2019).

Bursa | Të drejtat e punëtorëve

Kontratat afatshkurtra që ua mohojnë të drejtat punëtorëve

Nga - 02.03.2020

Mijëra të punësuar me kontrata të parregulluara të sektorit publik.