ČLANCI AUTORA/KE: Milica Andrić Rakić

Milica Andrić Rakić je u sektoru civilnog društva od 2015. godine. Radila je kao istraživač i analitičar praktičnih politika za brojne nevladine organizacije i konsultantske kompanije do 2018. godine kada je postala novinarka. Kao analitičar praktične politike, intenzivno se bavila sprovođenjem pravnog okvira koji se odnosi na nevećinske zajednice na Kosovu, posebno pitanjima pristupa dokumentima i slobode kretanja, obrazovanja na srpskom jeziku i sprovođenja Briselskog sporazuma. Milica Andrić Rakić trenutno radi kao rukovodilac projekta u Novoj društvenoj inicijativi.