TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Milica Andrić Rakić

Milica Andrić Rakić është e angazhuar në sektorin e shoqërisë civile që nga viti 2015. Ajo ka punuar si studiuese dhe analiste e politikave për shumë organizata joqeveritare dhe kompani këshilluese deri në vitin 2018 kur u bë gazetare. Si analiste e politikave, ajo është marrë shumë me zbatimin e kornizës ligjore lidhur me komunitetet jo-shumicë në Kosovë, veçanërisht me qasjen në dokumente dhe lirinë e lëvizjes, arsimin në gjuhën serbe dhe zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Milica Andrić Rakić aktualisht punon si menaxhere e projektit në Nismën e Re Sociale.