ČLANCI AUTORA/KE: Moral Pozhegu

Moralj Požegu je sportski novinar koji je radio za Radio Đakovica i novine Koha Ditore, Gazeta Ekspress i Zeri. On je osvojio godišnju nagradu za priču o sportu od Udruženja novinara Kosova u 2014. i 2015.