ČLANCI AUTORA/KE: Naim Jakaj

Naim Jakaj je studirao pravo i sociologiju. Do sada je radio u Skupštini Kosova, i to kao koordinator, pomoćnik i savjetnik u oblastima zakonodavnog postupka te socijalnih i pravnih pitanja. Trenutno se bavi istraživanjem u sklopu Programa dobrog upravljanja pri Institutu za pravosuđe Kosova.