TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Naim Jakaj

Naim Jakaj ka studiuar sociologji dhe drejtësi. Ai ka një përvojë të gjatë të punës në Kuvendin e Kosovës, si asistent, koordinator dhe si këshilltar në fushën e procedurës/praktikës parlamentare, çështjeve sociale dhe të drejtësisë në Kosovë. Ai është hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi në kuadër të Programit Qeverisja e Mirë.