ČLANCI AUTORA/KE: Njomza Haxhibeqiri

Njomza Hadžibećiri (Njomza Haxhibeqiri) završila je napredne postdiplomske studije međunarodnog javnog prava na Univerzitetu u Lajdenu, Nizozemska, specijaliziravši se u oblastima mira, pravde i razvoja. Prethodno je bila aktivna članica civilnog društva i konkretno se bavila tranzicijskom pravdom na Kosovu.

Perspektive | Tranzicionom Pravda

Da li je inkluzivni razvoj moguć bez kolektivne terapije?

Piše - 11.04.2020

Kolektivna trauma iz gorke prošlosti sa Srbijom neće iščeznuti čak ni tokom pandemije.